background

บทความ

post image

5 สิ่งที่ต้องระวังในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อคนที่เรารักเป็นผู้ป่วยติดเตียง เราจะมีวิธีอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้คนที่เราที่รักมีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาว

อ่านเพิ่มเติม
post image

วิธีคัดเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นเพื่อคนที่คุณรัก

เลือก Nest Nursing ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร บ้านพักคนชรา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์คอยดูแล

อ่านเพิ่มเติม
post image

เตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยหลังเกษียณอย่างมีความสุข

Nest Nursing ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมให้บริการบ้านพักคนชราแก่ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ ซึ่งจะเน้นการดูแลคุณภาพการใช้ชีวิตและสุขภาพอย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม
post image

ก่อนเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ หรือผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ค่าใช้จาย ตลอดจนสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ในเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม
post image

โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

การป้องกันข้อเข่าเสื่อม หรือการดูแลข้อเข่า เพื่อยืดอายุการใช้งานของข้อเข่า

อ่านเพิ่มเติม
post image

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม Nest Nursing Home

รูปแบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม