background

เกี่ยวกับเรา

Nest Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร บ้านพักคนชรา

เนสท์ เนอร์สซิ่งโฮม (Nest Nursing Home)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น

บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นครบวงจร เราเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกประเภทตามโปรแกรมเฉพาะบุคคลต่าง ๆ 

   •โปรแกรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
   •โปรมแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมภาต 
   •โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
   •โปรแกรมดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด

พร้อมทีมงานมืออาชีพประกอบไปด้วยแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลที่เหมาะสมกับผู้ป่วยพักฟื้นแต่ละคน ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดีที่สุดแก่คนที่คุณรัก

ทำไมต้องเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น Nest Nursing Home

เราให้การดูแลรักษาผู้ป้วยพักฟื้นแบบครบวงจร โดยมีทีมแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยพักฟื้น  ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ที่ออกแบบและสร้างโปรแกรมการรักษาให้แก่ผู้ป่วยในแต่ละราย ที่มีความต้องการในการรักษาแตกต่างกันออกไป โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพักฟื้นได้รับการฟื้นฟูร่างกาย สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยพักฟื้นมีกำลังใจในการรักษาควบคู่กับการรักษาทางกาย ตลอดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกสบาย ด้วยห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย พร้อมการให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยวางแผนการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 


วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
Nest Nursing Home

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


-เพื่อสร้างชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับผู้สูงอายุ


พันธกิจ (Mission)


-เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร คุณภาพมาตรฐาน ใส่ใจในการบริการ
 


 

คุณค่า (Values)​


-พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุ
-พัฒนาสถานที่พักอาศัย และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
-พัฒนาความรู้ บริการทางการแพทย์ให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย