post image

ก่อนเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ในปัจจุบันนี้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยดูแลชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้ ด้วยเหตุผลที่เป็นปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นจากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 คือ มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด และเพื่อให้สังคมดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการให้ ผู้สูงอายุยังคุณประโยชน์ (Productive Aging)

ซึ่งแน่นอนว่า หากผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านโดยลำพัง แม้ว่าจะช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น แต่หากไม่มีกิจกรรมหรือสิ่งใด ๆ มาเสริม ก็อาจส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจต่อเนื่องไปยังร่างกายได้ หรือสำหรับท่านใดที่อาศัยอยู่กับญาติ หรือมีคนอื่น ๆ ในครอบครัวคอยเป็นผู้ช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่หากวันหนึ่งที่เกิดเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัวด้วยตัวเองได้ในช่วงสั้น ๆ ตลอดจนการมีภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่เข้ามา ซึ่งลูกหลานหรือคนในครอบครัวไม่อาจละทิ้งได้เช่นกัน ก็เป็นอีกส่วนที่อาจส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในบ้านทำได้ไม่เต็มที่หรือไม่ดีเท่าที่ควร

ดังนั้น การวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องเตรียมพร้อม เพื่อรับการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากช่วงเวลาที่มาถึง การเปลี่ยนแปลงในสังคม หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ตาม ซึ่งการใช้บริการจาก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีและมีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่มีความจำเป็นต้องหาผู้อื่นมาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เรารักอย่างเหมาะสมที่สุด

 

โดยควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ หรือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ค่าใช้จาย ตลอดจนสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ในเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วย ดังขั้นตอนที่ Nest Nursing Home รวบรวมมาแนะนำดังต่อไปนี้

 

1. การสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและคนในครอบครัว เพราะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลาย ๆ ท่านนั้น อาจมีความกังวลใจเกี่ยวกับการไปใช้บริการหรืออยู่อาศัยที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอาจมีทัศนคติเชิงลบในด้านที่ว่าเป็นการที่ตนถูกทอดทิ้ง หรือไม่ได้รับความใส่ใจจากคนในครอบครัวเพียงพอ หรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวเองก็อาจมีมุมมองว่าเป็นการละเลยและไม่กตัญญูที่จะพาพ่อแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านไปอาศัยอยู่ภายนอก

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว การที่คนในครอบครัวจำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอยู่บ้านเพียงลำพังในช่วงกลางวัน ในขณะที่ทุกคนในบ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้าน อาจยิ่งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา อ้างว้าง หรือหากเป็นผู้ป่วย ก็อาจไม่ได้รับการดูแลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้ทานยาไม่ครบ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้

และในทางกลับกัน หากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้มาอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำอย่างเหมาะสม และได้เข้าสังคมพบเพื่อนรุ่นเดียวกัน ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ทำให้ชีวิตผู้สูงวัยมีความสุขได้มากขึ้น

ดังนั้น ผู้ที่ดูแลต้องทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ตลอดจนสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้าน ถึงเหตุผลในการที่ต้องใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง โดยควรชี้แจงรายละเอียด เช่น ระยะเวลาที่จะไปอยู่ในช่วงใดบ้าง แนวทางการปฏิบัติตน รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับทราบและทำความเข้าใจง่าย ๆ หรืออาจมีการพาไปดูสถานที่และสัมผัสกับบรรยากาศจริง เพื่อให้สามารถเปิดใจและปรับตัวได้ในเบื้องต้น

 

2. พิจารณาเลือกใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันในบ้านเรานั้นมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเปิดให้บริการมากมายหลายรูปแบบ แต่เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างดี สบายใจ ไม่ผิดหวัง ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานต่าง ๆ รับรอง ซึ่งคำว่ามาตรฐานในที่นี้ หมายรวมถึง ความพร้อมในการให้บริการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

- ด้านบุคลากร ทั้ง แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ หรือเจ้าหน้าที่แผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการฝึกอบรม และมีทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะดูแลและช่วยในการทำกิจกรรมทุก ๆ ด้านอย่างใกล้ชิด

- มีอุปกรณ์ เครื่องมือครบครัน และสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจะต้องเข้าไปพักอาศัยไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และทำให้ผู้สูงอายุอยู่แล้วสบายใจ ทำกิจกรรมหรือพักผ่อนได้อย่างมีความสุข ไม่เครียดหรืออึดอัด รวมถึงหากเป็นผู้ป่วยก็สามารถที่จะอยู่ไปพร้อมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจด้วยการกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

- การดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หากมีเหตุการณ์เร่งด่วนเกิดขึ้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะต้องสามารถส่งต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้

ซึ่งบริการเหล่านี้นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั่วไปในปัจจุบันควรมี ซึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการที่ใดนั้น ทางครอบครัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยควรตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ละเอียด เพื่อทำให้การตัดสินใจและเตรียมตัวได้ง่ายขึ้น

 

3. การเตรียมของใช้และเอกสาร แม้ว่าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างครบครันแล้ว แต่ทางผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการ ก็อาจจะต้องเตรียมสิ่งของมาเองในบางส่วน เช่น ของใช้ส่วนตัวจำพวกเสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือหากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการเคลื่อนไหว อย่าง ไม้เท้า รถเข็นวีลแชร์ เป็นต้น ซึ่งของใช้บางอย่างหากไม่ได้นำมาด้วย ส่วนใหญ่แล้วทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ก็จะมีบริการจัดเตรียมเพิ่มให้ได้หากมีการแจ้งล่วงหน้า และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต้องไม่ลืมนำมาด้วยก็คือ ยาประจำตัวที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ก็ต้องนำติดตัวมาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุและญาติที่เป็นผู้ดูแลหลัก รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาพักฟื้นที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วย หากมีประวัติการรักษาล่าสุดมาแจ้งที่ศูนย์ ก็จะทำให้การบริการนั้นตอบโจทย์และครบถ้วนยิ่งขึ้น

 

4. ด้านค่าใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่แล้วค่าบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนั้น จะมีราคามาตรฐานที่คิดจากจำนวนวันที่เข้าพักว่าเป็นรายวันหรือรายเดือน โดยมีเรตราคาเริ่มต้นแบบรายวันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน หรือหากเป็นแบบรายเดือนก็จะเริ่มต้นที่หลักหมื่นต้น ๆ ขึ้นไป โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเหล่านี้ อาจจะมีการรวมหรือแยกค่าบริการด้านต่าง ๆ เบื้องต้น เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าซักรีด การดูแลทางการแพทย์และทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งก็มีระดับราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแต่ละแห่งจะกำหนด

นอกจากนี้ การกำหนดค่าใช้จ่ายของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการประเมินอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วย และการวางแผนการดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละรายด้วย รวมถึงหากทางครอบครัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องการบริการเสริมเพื่อการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การให้ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจัดซื้อของใช้ส่วนตัวหรือยาตาง ๆ ให้โดยตรง หรือเสริมโปรแกรมกายภาพบำบัดพิเศษ เป็นต้น ก็สามารถเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับบริการตามต้องการอย่างดีที่สุดได้

 

และที่ Nest Nursing Home ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว เรายินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาสำหรับทุกครอบครัวที่กำลังมองหาทางเลือกในการดูแลทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยของท่าน ให้มีคุณภาพชีวิตประจำวันที่ดีสะดวกสบาย

มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนการบริการที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ทีมบุคลากรที่เป็นสหวิชาชีพ ทีมแพทย์ที่ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่และให้คำปรึกษา ตลอดจนมีพยาบาลที่ช่วยตรวจอาการของผู้สูงอายุในแต่ละวัน หากผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุท่านใดที่ต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดจนบรรยากาศและสถานที่พักที่สะอาด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมบริการเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านเข้าพักได้อย่างมีความสุข

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ www.nestnursing.com

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ
โปรดติดต่อทีมงานของเรา

Tel : 064-645-5045
Facebook : https://www.facebook.com/nestnursing
Line@ : https://line.me/ti/p/@nestnursing