Nest Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร บ้านพักคนชรา

การดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ อาศัยความใส่ใจดูแลที่แตกต่างกันออกไปในผู้สูงอายุแต่ละท่าน ที่ Nest Nursing Home เรามุ่งเน้นที่จะสร้างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่วางใจได้ในคุณภาพและบริการ

Nest Nursing Home เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านที่ต้องใช้ทักษะ เวลา ความเอาใจใส่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างที่ดีสุด ทีมงานเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เกิดเป็น Nest Nursing Home ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่เน้นการฟื้นฟู สร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดีให้กับผู้สูงอายุ และสามารถช่วยเหลือการดูแลของญาติได้

about
background

บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา Nest Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง บ้านพักคนชรา ที่เน้นการดูแลสุขภาพระยะกลาง - ระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้จำกัด กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด หรือ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (Azheimer) ความจำเสื่อม ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมีทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด คอยดูแลให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นดูแลผู้ป่วยติดเตียง ราคาเริ่มต้น 22,000 บาท/เดือน

บริการส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

บริการส่งพนักงานเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น

บ้านพักคนชรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง บ้านพักคนชรา บริหารงานโดยทีมแพทย์และพยาบาล

ทีมสหวิชาชีพประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ทีมจะประสานงานกันเพื่อวางแผนดูแลผู้สูงอายุเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม เพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้สูงอายุแต่ละท่าน

background

Feedback จากลูกค้า

banner

Nest Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ดูแลผู้ป่วยติดเตียง บริหารงานโดยทีมแพทย์ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ครบวงจร หัตการทางการแพทย์ต่างๆ กายภาพบำบัด ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ รับ-ส่ง โรงพยาบาล บริการห้องพักรวม และห้องพักเดี่ยว ทั้งรายวันและระยะยาวรายเดือน ในราคาที่เหมาะสม

  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร
  • ราคาที่เหมาะสม เริ่มต้น 20,000 บาทต่อเดือน
  • มาตรฐานการแพทย์

นัดหมายเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ