ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นดูแลผู้ป่วยติดเตียง ราคาเริ่มต้น 22,000 บาท/เดือน

“ผู้ป่วยติดเตียง” หรือผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองชีวิตประจำได้เหมือนเดิม ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน ๆ โดยสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องติดเตียง เช่น เกิดจากความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง การผ่าตัด หรืออุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งผลข้างเคียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงมีมากมายแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แต่หากติดเตียงเป็นเวลานาน ๆ จะเกิดอาการที่พบได้มาก คือ แผลกดทับ ภาวะการกลืนอาหารลำบาก การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น อาการที่เกิดกับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้ ทำให้จำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ 

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง Nest Nursing Home มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงมีสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น การดูแลผู้ป่วยไม่ให้มีแผลกดทับ การทำความสะอาดร่างกาย เพื่อไม่ให้เกิดแผลติดเชื้อ การดูแลโภชนาการอาหารเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยขาดสารอาหารที่จะเป็นต่อการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย รวมไปถึงการดูแลสภาวะทางด้านจิตใจให้ผู้ป่วยติดเตียงมีกำลังใจที่ดีที่จะฟื้นฟูร่างกายและให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ