ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น

“ผู้ป่วยพักฟื้น” ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากออกจากห้อง ICU ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องออกจากโรงพยาบาลแต่ยังมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยพักฟื้นเหล่านี้ ถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้เร็ว

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น Nest Nursing Home เรามีความพร้อมในการดูแลและรองรับกลุ่มผู้ป่วยพักฟื้น ตั้งแต่ระยะการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดโดยครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมสำหรับการผ่าตัดและมีการฟื้นตัวได้ดีหลังจากการผ่าตัด โดยเรามีทีมแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ เพื่อตรวจประเมินและการแก้ปัญหาสุขภาพให้ตรงจุดกับแต่ละบุคคล ให้การดูแลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด โดยการทำกายภาพและกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูร่างกาย สามารถกลับ มาช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติโดยเร็ว