อัตราค่าบริการ

รายการอัตราค่าบริการบริการ
รายเดือน
(ห้องพักเดี่ยว+เครื่องปรับอากาศ)
32,000 บาท/เดือน แพทย์ตรวจเยี่ยมเป็นประจำ
พยาบาลดูแลตลอด 24 ชม.
ดูแลกิจวัตรประจำวัน
กายภาพบำบัดเบื้องต้น
บริการซักรีด
อาหาร 3 มื้อ, อาหารว่าง 1 มื้อ
จัดยาที่รับประทานเป็นประจำ
ตรวจวัดความดันโลหิต
รายวัน (ค้างคืน)
(ห้องพักเดี่ยว+เครื่องปรับอากาศ)
1,500 บาท/คืน
ดูแลเฉพาะช่วงกลางวัน
(08.00-20.00)
800 บาท/วัน

บริการเพิ่มเติม

รายการอัตราค่าบริการ
รับ-ส่ง รพ. พบแพทย์ตามนัด(ไม่ใช้รถนอน)2,500 บาท/ครั้ง
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ200 บาท/วัน3,000 บาท/เดือน
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด50 บาท/ครั้ง
ฉีดยาอินซูลิน50 บาท/ครั้ง2,500 บาท/เดือน
ทำแผล200 บาท/ครั้ง4,000 บาท/เดือน
ดูดเสมหะ50 บาท/ครั้ง3,000 บาท/เดือน
ทำแผลเจาะคอ + ดูดเสมหะ200 บาท/ครั้ง4,000 บาท/เดือน
สวนปัสสาวะ100 บาท/ครั้ง4,000 บาท/เดือน
ดูแลทวารเทียม300 บาท/ครั้ง2,000 บาท/เดือน
หาคนดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน