บริการของเรา

บริการของเรา

แพทย์ ตรวจเยี่ยมทุกสัปดาห์

พยาบาลและผู้ช่วยดูแลตลอด 24 ชม.

ดูแลแบบประจำ และไป-กลับ

ผู้ป่วยความจำเสื่อม

ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยอัมพฤก อัมพาต

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

กิจกรรมต่างๆ

Morning Talk

กายภาพ ออกกำลังกาย

ทำกิจกรรมกลุ่ม

รับประทานอาหารร่วมกัน

รับ-ส่ง โรงพยาบาล

หัตถการทางการแพทย์ต่างๆ

เจาะน้ำตาล

วัดความดัน

ทำแผลต่างๆ

สวนปัสวาวะ

ดูดเสมหะ

ให้ออกซิเจน

ให้อาหารทางสายยาง

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

ดูแลทวารเทียม

หาคนดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน